Bedrijvenmiddag #2

Logistieke pleinen op de open dagen van ROC van Amsterdam en ROC Nova College

Op 11 november vond de tweede bedrijvenmiddag plaats. Deze middag stond in het teken van ‘een nieuwe generatie logistiek vakman’. De middag begon met een korte terugblik naar de bedrijvenmiddag van 23 april. De opbrengsten van de gesprekken met de bedrijven zijn gepresenteerd aan de hand van een animatie. Hierin kwam sterk naar voren dat de bedrijven vele eigenschappen en vaardigheden verwachten van de logistiek vakman van de toekomst. Voorbeelden hiervan zijn communicatief vaardig, fit zijn en blijven, 24/7 mentaliteit, betrouwbaar en flexibel. Op de tweede bedrijvenmiddag werd op deze resultaten voortborduurt. Aan de hand van twee prikkelende stellingen is dieper ingegaan op het thema: Een nieuwe generatie logistiek vakman.

De stellingen luiden als volgt
STELLING 1: Elk mens kan alles leren.
STELLING 2: De School: het allerbeste recruitment centrum voor logistiek personeel.

Uit de gesprekken bij beide stellingen kwam sterk naar voren hoe belangrijk het is dat het bedrijfsleven en het onderwijs nauw samenwerken. Niet alleen het onderwijs kan de student de genoemde eigenschappen en vaardigheden meegeven, maar ook een deel in het. Gewenst is om al vanaf het begin van de opleiding tot aan de diplomering de student in het bedrijfsleven te integreren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat er wordt uitgegaan van de jaarplanning van een bedrijf in plaats van een schooljaar, zodat er meer stagiaires in piektijden en meer begeleiding in de rustiger periodes mogelijk is. Ook is gesproken over een verbetering van de match tussen studenten en bedrijven. Het bedrijfsleven wil hier graag over meedenken en bij helpen.

Wil je hier over meepraten of een bijdrage leveren? Stuur dan een mail naar: info@house-of-logistics.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *