1

Expeditie Frankfurt

Learning Journey

House of Logistics, het project waarin onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om innovaties in het onderwijs te bewerkstelligen, richt zich op de Metropoolregio Amsterdam maar heeft in de afgelopen periode ook over de grenzen heen gekeken. Half november is een delegatie van het ROC van Amsterdam, Air Cargo Netherlands en Luchtvaart College Schiphol op het vliegtuig naar Frankfurt gestapt om te leren van het Duitse onderwijssysteem, de ervaringen van bedrijven, docenten en studenten en hoe de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven vormgegeven is.

Eus Strik, Alma Kerling, Margreet Hak, Aniek Dubbelboer,
Sifra van der Meulen, Aldert Jan Smit, Adelheid Brouwer, Ronnie Quaden en Joop Waasdorp.
Met dank aan: Luchtvaart College Schiphol

Aniek Dubbelboer, Manager General Affairs van Air Cargo Netherlands:ACN hecht veel waarde aan de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. De reis naar Frankfurt heeft het belang hiervan nog eens benadrukt én laten zien dat we hierin op de goede weg zijn. Deze kennis kunnen we delen met onze counterparts buiten Nederland.

Leren van het Duitse onderwijssysteem
Het Duitse beroepsonderwijs kent twee vormen: een duale (Berufsschule und Betrieb) en een schoolse vorm (Berufsfachschule). De meeste studenten gaan, in tegenstelling tot Nederland, naar een duale opleiding, aangezien men hiermee de arbeidskansen vergroot.

Eus strik, Opleidingsmanager van ROC van Amsterdam: “Het Nederlandse systeem is anders [dan het Duitse systeem] en dat verander je niet zomaar, maar ik zou om te beginnen met de bedrijven die in ons netwerk zitten willen onderzoeken hoe we de ideale praktijk leerroute voor studenten kunnen ontwikkelen en waar de bedrijven zich ook aan committeren.”

Frankfurt logistieke hotspot
Frankfurt heeft een traditioneel sterke transport- en logistieke sector, een indrukwekkend knooppunt van water-, spoor- en snelwegen. Daarnaast hoort de luchthaven van Frankfurt tot een van de vier grootste van Europa. Er is vrijwel geen andere plek in Duitsland waar zo veel internationaal toonaangevende bedrijven gevestigd zijn uit de meest verschillende branches als in Frankfurt en omgeving.

Rol voor de Kamer van Koophandel bij logistiek onderwijs
Het bezoek aan de Kamer van Koophandel van Duitsland, het IHK (Industrie- und Handelskammer) leverde waardevolle inzichten op met betrekking tot hun rol binnen het beroepsonderwijs, waaronder de examinering.

Geleerd
De deelnemers aan het werkbezoek hebben belangrijke leerervaringen opgedaan. De intensieve samenwerking tussen IHK en het onderwijs, logistieke bedrijven en studenten werd als zeer sterk beschouwd.

De student lijkt hier meer rechten en plichten te hebben en een betere baangarantie, terwijl de inkomsten achterblijven bij die wij in Nederland hanteren.

Ook de commitment van de logistieke bedrijven lijkt groter te zijn dan in Nederland. Het wordt dan ook als een sterk punt van het Duitse systeem gezien, dat deze zo is ingericht dat bedrijven als vanzelfsprekend de kans grijpen om mensen op te leiden en hen daar ook nog tijdens de studie voor te betalen.

Over de examinering door het IHK waren de meningen verdeeld. Zo zegt iemand: ‘Het systeem dat gehanteerd wordt in Duitsland is erg verouderd. De examinering wordt gedaan door het IHK, waardoor het formeel wordt en niet flexibel. Dit is in Nederland beter geregeld.’ Echter waar de één de examinering door het IHK als niet flexibel bestempeld, vindt de ander het een goede manier doordat er een duidelijk protocol aanwezig is en iedereen met hetzelfde basispakket aan kennis de arbeidsmarkt betreedt.

Adelheid Brouwer, docent ROC Westpoort: “Er wordt in Duitsland niet gesproken over onderwijs (Unterricht) maar over opleiding (Ausbilding); een fundamenteel onderscheid.”

Logistics Training Center
Hoe studenten binnen een bedrijf worden opgeleid werd inzichtelijk bij het Logistic Training Center (LTC). Het LTC geeft trainingen en seminars op het gebied van logistiek, luchtvracht en luchtvaartbeveiliging. De cursussen en seminars zijn gericht op werkzoekenden die in de logistiek willen werken en mensen die al een baan hebben. Hier is de parallel met Luchtvaart College Schiphol duidelijk zichtbaar.

Margreet Hak, Luchtvaart College Schiphol: “Ook hier zie je dat nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijs tot successen leidt. Vooral de aandacht voor mensen die nu nog langs de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, sluit aan bij waar wij op Schiphol aan werken.”

Sterk aan dit bedrijf is dat het trainingscentrum fysiek verbonden is aan een van de bedrijven. Praktijk en theorie kunnen gezamenlijk worden onderwezen waardoor de student op deze manier snel een goed beeld krijgt of het werk bij hem/haar past.

Berufsschule, Stauffenberg Schule
Om een goed beeld te krijgen van de verschillen en overeenkomsten binnen het onderwijs, is de Stauffenberg Schule bezocht. Dit was voor de docenten die mee waren een thuiswedstrijd, aangezien deze school het logistieke beroepsonderwijs uitvoert. Binnen het onderwijs wordt er afgewisseld tussen het zelfstandig werken en groepsopdrachten maken, met toetsen aan het einde van het jaar. Ze hebben twee dagen per week school en volgen de rest van de week (soms dezelfde avond nog) een leertraject bij een logistiek bedrijf.

Alma Kerling, Projectleider van House of Logistics: “Wat ik opvallend vond is dat Lufthansa en Peek en Cloppenburg in één klas zaten, en dat de studenten dit een verrijking vonden. Zij zagen elkaar als student-collega’s. Wanneer bepaalde onderdelen van de logistieke keten niet in het eigen bedrijf te leren of te zien zijn, wisselen zij tijdelijk van werkomgeving met elkaar.”

We kregen hier de gelegenheid om in de klas studenten aan het werk te zien en hen te interviewen. Wat opviel tijdens de gesprekken was dat de leerlingen goed leken te weten waarvoor ze op school zaten en communicatief vaardig zijn.

Duitse Student: “Ik heb voor deze opleiding gekozen, omdat het is niet alleen fysiek werk, maar ook met het hoofd. Het is dus beide!”

Een bezoek aan de loods van WFS Frankfurt
Tenslotte zijn we op Frankfurt Airport langs het Worldwide Flight Services (WFS) geweest. Dit was voor velen eveneens een herkenbaar terrein. Het werk wordt gekenmerkt door het ‘harde, fysieke werken’. Wat opviel was dat de medewerkers een echte 24/7 mentaliteit hebben. Daarnaast maken zij gebruik van ijzeren pallets voor intern gebruik. Het voordeel is dat er geen Europallets uitgegeven en geregistreerd hoeven te worden, wat weer tijd en geld bespaard. Tot slot was er, net als in Nederland, een betrokkenheid van het logistieke bedrijf om hun mensen op te leiden.

Ter afsluiting
Over het algemeen wordt er teruggekeken op een interessante reis waar veel geleerd is. Een aantal ideeën die op basis van deze learning journey zijn ontstaan:
• Kleinere rol van de overheid en meer verantwoordelijkheid leggen bij bedrijven zodat de opleidingen kwalitatief beter worden.
• De bedrijven al betrekken bij het opzetten van de opleidingen. Het zal van wederzijds belang zijn voor zowel het bedrijf als de leerling.
• Meer BBL trajecten of deeltijd BOL trajecten.
• Een uitwisseling van studenten en docenten uit Frankfurt (niveau 3 en 4).

Comments 1

  1. Interessant artikel! Ik ben altijd een groot voorstander geweest van het Duitse leer-werk-systeem, omdat de studenten het geleerde ook meteen in de praktijk kunnen ervaren. Recentelijk heb ik ook klachten gehoord over de keerzijde van dit systeem: als je in Duitsland eenmaal zo’n traject ingaat, wordt je ook specifiek opgeleid voor dat beroep. Het is achteraf heel moeilijk om een baan te krijgen op een (deels) ander vakgebied. In Nederland is het makkelijker om je om te scholen, Duitse werkgevers zijn dit niet gewend. Samengevat denk ik dat wij nog kunnen leren van het Duitse systeem, waarbij de werkgever ook nauw betrokken is, maar dat we onze Nederlandse flexibiliteit moeten behouden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *