Leven lang leren in de logistiek

House of Logistics wil met het Leven Lang Leren project samen met bedrijven én medewerkers komen tot werkbare manieren om duurzame inzetbaarheid te ondersteunen. Werkgevers en werknemers blijken verschillende prioriteiten te hebben. Het is een mooie uitdaging om in het bedrijf een gezamenlijk belang te definiëren en een aanpak te creëren die beide partijen helpt aan een beter resultaat op korte maar vooral ook op langere termijn.

Afgelopen maanden hebben Willem de Koning, Milo Stokman en Joost Bakker binnen de metropool Amsterdam zo’n twintig logistiek dienstverleners en organisaties met een belangrijke logistieke functie bezocht. Ze hebben met leidinggevenden, beleidsmedewerkers én met logistiek medewerkers gesproken.

In de gesprekken stond de vraag centraal:

“Wat wordt er al gedaan en wat moet er nog gedaan worden om de logistiek vakman van 17 tot 67 jaar duurzaam inzetbaar te houden?”.

Een interessante waarneming is dat de logistiek medewerker zichzelf vaak niet herkent als ‘logistiek vakman’ en een vrij smal beeld heeft van de toch heel brede wereld van logistiek. Hierdoor ontdekt men bijvoorbeeld niet de baankansen bij andersoortige vormen van logistiek. Ook is opvallend dat de meeste bedrijven die wij gesproken hebben geen concrete visie en plan van aanpak hebben om de duurzame inzetbaarheid van de logistiek medewerker te ondersteunen. Het belang wordt wel in groeiende mate onderschreven.

In onderstaand document zijn onze bevindingen te lezen. Met een aantal bedrijven zullen we concreet aan de slag gaan om gezamenlijk een visie op duurzaam inzetbaarheid te formuleren en te bepalen wat er nodig is om dit te bereiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *