De nieuwste vorm beroepsonderwijs

De markt ontwikkelt zich razendsnel. Logistiek zit midden in die verandering. Onder invloed van robotisering, kunstmatige intelligentie, internet of things, globalisering en digitalisering heeft de huidige beroepenstructuur zijn langste tijd gehad. De wereld verandert sneller dan wij nu kunnen overzien. Wat we nodig hebben is beroepsonderwijs dat om kan gaan met deze snel veranderende wereld. 
Leren is niet meer gelijk aan kennisoverdracht van een expert naar een leek; leren is een continu proces dat binnen- en buiten een onderwijssetting plaatsvindt. In een veranderende omgeving zal een medewerker moeten meegroeien met het bedrijf. De studenten moeten leren hoe ze zich persoonlijk kunnen blijven ontwikkelingen in de context van een bedrijf of een branche.
We willen toe naar het verbinden van de werelden waar de studenten hun kennis en vaardigheden opdoen, om zo de eerste stap te gaan zetten op de arbeidsmarkt. Dit kan het beste in een netwerk van docenten, studenten en bedrijfsopleiders: iedereen kan van elkaar leren. Kennis over de logistiek wordt in gezamenlijkheid gecreëerd.

Vanuit dit idee is aanpassing nodig op drie fronten:

1. Samenwerken School    Bedrijf
2. Opleidingsinhoud Wat een student moet leren
3. Didactiek Hoe en waar een student leert

Samenwerken
Leren doe je samen. Om dit te realiseren dienen de verschillende werelden (school, bedrijf, student) bij elkaar te komen. Op dit moment zijn de school en bedrijf twee gescheiden werelden. De studenten begeeft zich in de wereld van de school of in de wereld van het bedrijf. De docent gaat af en toe op bezoek bij het bedrijf, maar er is
geen moment waarop deze twee werelden echt samen komen. Ook speelt de wereld
van de student (dat wat de student naast zijn opleiding bezighoudt) geen rol.

Om deze werelden dichter bij elkaar te brengen starten we een adoptie klas. Een groep logistieke bedrijven adopteert gezamenlijk deze klas. Naast dat ze opleidingsplekken beschikbaar stellen ontwikkelen we samen het opleidingsprogramma en onderzoeken we hoe en waar een student het beste kan leren.

Opleidingsinhoud
De veranderingen in de markt zijn van grote invloed op de manier waarop bedrijven werken en concurrent kunnen blijven. En dus ook op het profiel van de logistiek vakman van de toekomst. Bedrijven zien logistiek vakmanschap niet verdwijnen, maar de mensen die in bedrijfsprocessen cruciaal zijn moeten wel aan andere eisen voldoen. Competenties als samenwerken, kwaliteitsdenken, communiceren, accuratesse blijken steeds belangrijker te worden. Ook een betrokken, meedenkende en nieuwsgierige houding is cruciaal.

Maar hoe en waar leer je nieuwsgierig zijn of samenwerken?

Didactiek
De studenten leren niet alleen op school in de les of tijdens de stage maar ook van hun ouders, vrienden, social-media en op de sportclub doen ze kennis op en leren ze nieuwe vaardigheden. De hele wereld van de student maakt onderdeel uit van het leertraject.
Er wordt gekeken naar wat is er al in de groep en wat betekent dit voor het lesprogramma. De studenten zijn gewend dat er wordt verteld wat ze moeten doen. Door ze zelf een keuze te laten maken uit de leerdoelen leren te vragen wat ze willen leren.

Nieuwe rollen in Netwerk-leren
Het leernetwerk bestaat uit werknemers uit verschillende bedrijven die deze klas geadopteerd hebben en een warm hart hebben voor het opleiden van studenten.
Zij brengen hun kennis van het vak, vaardigheden en levenservaring in. Hun rol is in het bedrijf de studenten te begeleiden en te onderwijzen en desgevraagd andere studenten in de klas te helpen.
De docenten van de school krijgen de rol van regisseur van leerprocessen. Ze onderhouden de contacten met de bedrijven.
De studenten brengen de kennis en vaardigheden in die ze op hebben gedaan buiten de schoolmuren. En die ze op hun stage opdoen. Ze helpen en onderwijzen elkaar.

Download hier de pdf

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *